Кој ли запишува зборови на хартија
и ги постила на полето?
Сите имаат сопствена азбука, си помислува Ана.
Треба време за да
се разберат буквите.

ДЕТАЛИ ЗА КНИГАТА
Едиција: Бајче
Наслов на оригиналот: Morkels alfabet / Stian Hole
Преведувачка од норвешки: Јасминка Марковска
Број на страници: 48
Повез: тврд
Формат: 22 x 27 cm
Година: 2021
Илустрирано издание
ISBN: 978-608-4852-52-0