Кратките романи и расказите собрани во оваа книга се одличен вовед во богатиот опус на Наталија Гинзбург. Во нив доминираат темите, стилот и наративните стратегии врз кои подоцна се изградени нејзините романи и, воопшто, нејзината поетика која ја обележува италијанската книжевност на XX век.
Во кратките прозни форми на Гинзбург застапени се темите за семејството, љубовните односи и пријателството, но разработени се низ специфична призма која, иако се одликува со едноставност, всушност е многу комплексна и ни отвора еден богат, уникатен и провокативен книжевен свет.
Прозата на Гинзбург е исклучително интересна за современите читатели, обезбедувајќи ѝ го на авторката заслужениот статус на книжевен класик.


ДЕТАЛИ ЗА КНИГАТА

Едиција: Шумот на времето
Наслов на оригиналот: Cinque romanzi brevi e altri racconti / Natalia Ginzburg
Превод од италијански: Анастасија Ѓурчинова
Број на страници: 496
Повез: мек
Формат: 14 x 20 cm
Година: 2023
ISBN: 978-608-4852-80-3