Има ли некој на брегот отспротива?
Има ли некој таму кај што завршуваат брановите?
Некој како мене? И како му е таму?
Дали и нему му велат дека е малечок?

ДЕТАЛИ ЗА КНИГАТА
Едиција: Бајче
Наслов на оригиналот: M come il mare / Joanna Concejo
Превод: Анастасија Ѓурчинова
Број на страници: 48
Повез: тврд
Формат: 22 x 29 cm
Година: 2024
ISBN: 978-608-4852-96-4