Сите изданија на „Артконект“ ќе бидат на попуст доколку ги купите директно од нас во периодот од 21 до 31 декември 2021 г.

Ценовникот на нашите изданија со попуст може да го разгледате тука.

Брошурата за сите книги вклучени во проектот Европски приказни на надеж може да ја преземете тука