На 2 октомври, во Прилеп, во рамките на МТФ „Војдан Чернодрински“ за нашето издание „Невидливите“ во кое се собрани три драмски текстови од Тена Штивичиќ зборуваше Лидија Митоска Ѓоргиовска, а извадоци од книгата читаа актерите Даниела Иваноска и Игор Трпчески.

Следуваат неколку фотографии од промоцијата.