© Nencho Balkanski

 

цел ден
ја обиколуваме

Земјата
во една куќа


срцето тропа
однатре

но како да му
отворам


оставам знаци
дека сум бил

а тие оставаат други
дека ме нема


зборовите што ги
премолчуваме

сами си говорат
меѓу себе


не растеш ти
дете

растат твоите
играчки


има денови кога
сите

заедно сме сами
како еден


 

спијам под сенката
на одлетана птица

 


секој миг
се разделуваме

секое здраво
е за збогум


толку е тивка
оваа ноќ

слушам чекори по
небото


она што допрва
треба да дојде

веќе ме чека
во минатото


на прагот
како верно куче

го очекувам
сопственото враќање


спиј дете
најбрзата

утеха
е сонот


 

 

Од „Трошки за мртва птица“ од Мариј Росен

Превод од бугарски: Маја Лазаревска

 

© Aleksandra Georgieva