Разгледајте ја брошурата за нашиот проект „Европски приказни на надеж“ поддржан од програмата „Креативна Европа“ на ЕУ.

Брошурата за сите книги вклучени во проектот може да ја преземете тука